Prireditve društva Prostorske

Vaše prednosti: Optimalna rešitev za vsak žep Individualno zasnovana zunanjost (npr. upoštevanje barv društva) Popolna trajna ali prehodna rešitev Posebne, izjemno odporne in dolgožive različice izvedbe Popolna zasteklitev (npr. za trgovine) Posebne rešitve za okna za blagajne ali kioske (odprtine za doku mente ali blago ter govor, pomična okna) Dolgoletne izkušnje z društvi in različnimi prireditvami (športne, kulturne, sejmi, razstave, festivali ) Prostorske rešitve za društva in prireditve Prireditve in društva Organizacijska pisarna pri športni prireditvi Svetovno prvenstvo v smučanju Sanitarni kontejnerji ženski/moški/brez ovir Proizvodna pisarna/kabine za govornike Sejemska stojnica Notranjost sanitarnega kontejnerja