Tehnične rešitve prepričajo

Posebne različice izgradnje - npr. akustične obloge Izpolnitev zakonsko zahtevanih izolacijskih vrednosti: Tla vrednost U do 0,20 W/mK Stena vrednost U do 0,20 W/mK Streha vrednost U do 0,15 W/mK Okno vrednost U do 0,70 W/mK Povišana obremenitev tal in strehe (do 500 kg / m neto obremenitev tal) Prilagodljiv sistem protipožarne varnosti (REI 30/60/90) glede na zahteve Tehnične rešitve, ki prepričajo Tehnične rešitve Koeficient toplotne prehodnosti v W/(mK) se nanaša na dano debelino izolacije v predelu Opcijsko: obremenitev tal do 500 kg osebno svetovanje na lokaciji / m (optimalno za hodnike in zasilne izhode) Polna zasteklitev Optimalne različice izolacije Protipožarni sestavni deli